Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Πόσο κοστίζει μια ψήφος;

Πόσο πάει το «κουκκί»; Πόσο κοστίζει να (εξ)αγοραστεί ένας ψηφοφόρος; Ένα πεντακοσάρικο - πάνω-κάτω -, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των (συν)εταίρων στην κυ­βέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου.

Τόσο ακρι­βώς (υπο)τιμούν οι ηγέτες μας την κοινω­νία έχοντας την εντύπωση ότι μπορούν να εξαγοράσουν ένα εκατομμύριο ψηφοφό­ρους μοιράζοντας 500 εκατομμύρια ευρώ! Εκ του πλεονάσματος.
 
Αυτό το «εκλογικό επίδομα» η συγκυβέρ­νηση Σαμαρά-Βενιζέλου το εμφανίζει ως μέγιστη επιτυχία της πολιτικής της και ως απόδειξη ότι η χώρα βρίσκεται στην έξοδο από την κρίση. Ας ξεχάσουμε για λίγο την επιχειρούμενη χοντροκομμένη επιχείρηση (εξ)αγοράς και ας δούμε κάποιους άλλους αριθμούς:
 
♦    Το 2013 το δημόσιο χρέος ανήλθε σε περίπου 322 δισ. ευρώ (περίπου 178% του ΑΕΠ).
 
♦     Ο αριθμός των ανέργων τον περασμένο Σεπτέμβριο έφτασε τα 1,376 εκατομμύρια.
 
♦    Την περίοδο 2008-2012 η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης των πολι­τών που δεν συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης.
 
♦   Μεταξύ 2009-2011 η μετανάστευση από την Ελλάδα προς άλλες χώρες της Ε.Ε. αυξή­θηκε κατά 170%!
 
♦    Η Ελλάδα εμφανίζει το τέταρτο μεγαλύ­τερο ποσοστό ατόμων στην Ε.Ε. που αντιμε­τωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (35% του πληθυσμού), μετά τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Λετονία.
 
Στους αριθμούς αυτούς θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλοι. Όπως για παράδειγ­μα ο αριθμός των φυλακισμένων για χρέη. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που έκλεισαν. Ο αριθμός των ανθρώπων που δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται.

Σ' αυτούς τους ίδιους αριθμούς θα μπορούσαν να περιληφθούν οι αριθμοί που περιγράφουν τις νέες αμοιβές, όπως για παράδειγμα ενός καθηγητή στη μέση εκπαίδευση, ο οποίος με δώδεκα χρόνια υπηρεσίας πληρώνεται με 800 ευρώ.

Ενδιαφέρον έχουν και οι αριθμοί που μετρούν τις αυτοκτονίες.
 
Αυτοί (και άλλοι παρόμοιοι) είναι οι αριθ­μοί που περιγράφουν το ακριβές σημείο (μέ­σα στο λούκι) που βρίσκεται η χώρα και όχι τα 500 εκατομμύρια με τα οποία οι Σαμαράς και Βενιζέλος αποτιμούν την ψήφο ενός εκατομμυρίου ψηφοφόρων. 


ΠΗΓΗ

Άνεργοι διέγραψαν τα πρόστιμά τους από μετακινήσεις με λεωφορεία

Πραγματοποιήθηκε  η παρέμβαση του Δικτύου Ανέργων και Επισφαλώς εργαζομένων στα γραφεία του ΟΑΣΘ έτσι ώστε να διαγραφούν τα πρόστιμα στους άνεργους. Στόχος του Δικτύου είναι ο κάθε άνεργος να έχει δημόσιες και δωρεάν μεταφορές με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας. Η συγκεκριμένη ενέργεια γίνεται στην Θεσσαλονίκη η οποία άλλωστε αποτελεί, ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ανεργίας στη νεολαία.
Οι αποφάσεις του Δικτύου λαμβάνονται με αμεσοδημοκρατικό τρόπο μέσα από συνελεύσεις που διεξάγονται κάθε δεύτερη και τέταρτη Παρασκευή του μήνα. Συγκεκριμένα σε αυτή τη διαμαρτυρία  προσήλθαν πάνω από δέκα άνεργοι με πρόστιμα, τα οποία και διαγράφηκαν, ενώ το Δίκτυο ανανέωσε το ραντεβού του έναν μήνα μετά, καθώς οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα λαμβάνουν χώρα στις 28 κάθε μήνα. Ήδη το Δίκτυο Ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων έρθει σε επαφή με συλλογικότητες από όλη την Ελλάδα προκειμένου να γενικευτεί ο αγώνας και το αίτημα για δωρεάν πρόσβαση των ανέργων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ. ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.


Άρθρο 29 – Ρυθμίσεις σχετικά τη διάθεση εισιτηρίων και τον έλεγχο κομίστρου στα μέσα μεταφοράς

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης,παραθέτουμε το άρθρο 29 του προς κατάθεση νομοσχεδίου του Υ.Υ.Μ.Δ. όπως έχει κατατεθεί στο opengov.gr

1. Το άρθρο 1 του ν. 1214/1981 (Α’ 286), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι επιβάτες των χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων δημόσιας χρήσης (οδικών αστικών και υπεραστικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών), οφείλουν να καταβάλουν το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο της αντιστοίχου διαδρομής, που ορίζονται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική, αμέσως μετά την είσοδό τους επί των συγκοινωνιακών μέσων ή και των χώρων πρόσβασης σ’ αυτά (προκειμένου για τα υπόγεια μέσα μεταφοράς – ΜΕΤΡΟ, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος), να φυλάσσουν το αποδεικτικό καταβολής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και να επιδεικνύουν αυτό όταν ζητείται από αρμόδιο, κατά νόμο, Ελεγκτή.
2. Στους επιβάτες, που, κατά την διάρκεια του ελέγχου από αρμόδιο Ελεγκτή, δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό καταβολής του νόμιμου κομίστρου (κανονικού ή μειωμένου που οφείλει να διαθέτει επικυρωμένο κατά τον έλεγχο ο επιβάτης για τη νόμιμη μετακίνησή του), επιβάλλεται το, κατά περίπτωση, πρόστιμο ως εξής:
α. Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα στις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ίσο με το 60πλάσιο του νομίμου εισιτηρίου.
β. Στους διακινούμενους με αστικά συγκοινωνιακά μέσα των λοιπών περιοχών της χώρας, ίσο με το 20πλάσιο του νομίμου εισιτηρίου.
γ. Στους διακινούμενους με υπεραστικά συγκοινωνιακά μέσα, ίσο με τα διπλάσιo της τιμής του εισιτηρίου αφετηρίας – τέρματος του δρομολογίου.
δ. Στους διακινούμενους με σιδηροδρομικά οχήματα, ίσο με το διπλάσιο του αντιτίμου της διαδρομής την οποία πραγματοποίησε το τρένο, από την αφετηρία αυτού και έως του πρώτου, μετά την διαπίστωση της παράβασης, σταθμού στον οποίο προβλέπεται στάση της αμαξοστοιχίας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα ως άνω επιβαλλόμενα πρόστιμα μπορεί να μεταβάλλονται».
2. To άρθρο 2 του ν. 1214/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αρμόδιοι για τον έλεγχο και επιβολή προστίμου
1. Αρμόδιοι για την διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στους καταλαμβανόμενους παραβάτες (μετακινούμενοι χωρίς το επικυρωμένο νόμιμο κόμιστρο ή αν δεν επιδεικνύουν αυτό κατά τον έλεγχο) είναι οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα. Ειδικά, για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), αρμόδιος φορέας για την διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος δύναται να αναθέσει την δραστηριότητα αυτή στις οικείες Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ) του ν. 3920/2011 (Α’ 33) ή σε εταιρεία που ιδρύει ο Ο.Α.Σ.Α. για τον ίδιο σκοπό.

2. Η επιβολή του προστίμου γίνεται με πράξη του ειδικώς εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό Ελεγκτή Κομίστρου, ως ανωτέρω ορίζεται, την οποία συντάσσει κατά την διαπίστωση της παράβασης, δηλαδή εντός του οχήματος και ειδικά για τους μετακινούμενους με το ΜΕΤΡΟ και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο το πρόστιμο επιβάλλεται και σε όσους δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό του νόμιμου κομίστρου στις αποβάθρες μετά τα επικυρωτικά (ακυρωτικά) μηχανήματα.
3. Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης παράβασης παραδίδεται στον παραβάτη από τον Ελεγκτή Κομίστρου που διαπίστωσε την παράβαση. Στην πράξη βεβαίωσης της παράβασης διατυπώνεται πρόσκληση στον παραβάτη για άμεση πληρωμή του προστίμου στον συντάκτη της πράξης Ελεγκτή Κομίστρου ή για πληρωμή μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της βεβαίωσης της παράβασης στο ταμείο του οικείου Συγκοινωνιακού φορέα ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας,
4. Ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλει αμέσως το πρόστιμο στον συντάκτη της πράξης επιβολής του, να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου Ελεγκτή Κομίστρου, την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να καταβάλει αμέσως το πρόστιμο και να επιδείξει στοιχείο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, ο ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να ζητήσει την συνδρομή αστυνομικού οργάνου, το οποίο (αστυνομικό όργανο) υποχρεούται να συνδράμει τον Ελεγκτή για την καταγραφή στη βεβαίωση παράβασης των στοιχείων του παραβάτη.
5. Αν το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν καταβάλλεται από τον παραβάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η πράξη επιβολής προστίμου διαβιβάζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Εφορία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται ο συγκοινωνιακός φορέας. Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος και εισπράττεται ως έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, από το οποίο αποδίδεται στον συγκοινωνιακό φορέα που βεβαίωσε την παράβαση το ποσό του επιβληθέντος προστίμου κατά την βεβαίωση της παράβασης».
3. Το άρθρο 3 του ν. 1214/1981 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ρύθμιση λεπτομερειών
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο τύπος της βεβαίωσης παράβασης, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του προηγουμένου άρθρου.»
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 προστίθεται περίπτωση κθ’ ως εξής:
«κθ. Η σύναψη συμβάσεων με τρίτους με αντικείμενο την εκ μέρους τους έκδοση ή και διάθεση στο επιβατικό κοινό κάθε μορφής αποδεικτικού καταβολής κομίστρου».


Μπορείτε να το διαβάσετε ΕΔΩ

Και σε ιδιώτες τα εισιτήρια των συγκοινωνιών και ο έλεγχος του κομίστρου

Σε διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών

Πλήθος ρυθμίσεων, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι η δυνατότητα ανάθεσης του ελέγχου του κομίστρου των αστικών συγκοινωνιών σε ιδιώτες και η πώληση εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς σε κάθε μορφή από εμπορικές επιχειρήσεις, περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων», που αναρτήθηκε την Δευτέρα στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου προβλέπει:

Για τις αστικές συγκοινωνίες:
- Παρέχει τη δυνατότητα στις συγκοινωνιακές επιχειρήσεις (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ) να αναθέτουν τον έλεγχο κομίστρου και σε τρίτους, «με στόχο να μειώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την εισιτηριοδιαφυγή (άρα να αυξήσουν τα έσοδα) και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος διενέργειας του ελέγχου κομίστρου (άρα να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες)», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

- Καταργείται η υφιστάμενη ρύθμιση στον ΟΑΣΘ για διπλασιασμό του προστίμου μετά την 20η ημέρα απ' την επιβολή του και η διάταξη στον ΟΑΣΑ περί πολλαπλασιασμού του προστίμου μετά την παρέλευση του 20ημέρου απ' την επιβολή του προστίμου.

- Αν το πρόστιμο δεν εισπραχθεί εντός του 60ημέρου διαβιβάζεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο στο πενταπλάσιο του ύψους του. «Δηλαδή γίνονται βελτιωτικές και ενιαίες ρυθμίσεις για τους επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης» σημειώνεται στην έκθεση, ενώ οι συγκοινωνιακοί φορείς απαλλάσσονται των δικαστικών ή άλλων χρονοβόρων διαδικασιών είσπραξης.

- Διευρύνεται ο τύπος των εισιτηρίων και επεκτείνονται τα σημεία διάθεσής τους. Σήμερα οι πολίτες μπορούν να αγοράσουν χάρτινα εισιτήρια και κάρτες σε περιορισμένα σημεία πώλησης. Με διάταξη, ο ΟΑΣΑ θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους «προς τον  σκοπό της εκ μέρους τους έκδοσης ή και διάθεσης στο επιβατικό κοινό κάθε τύπου αποδεικτικού καταβολής κομίστρου μέσω διευρυμένου δικτύου πωλήσεων».

- Οι παραβάτες θα υποχρεούνται, αν δεν καταβάλουν αμέσως το πρόστιμο, να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο. Σε περίπτωση άρνησης, ο ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να καλέσει στην αστυνομία. Εάν δεν πληρώσουν, το πρόστιμο διαβιβάζεται στην αρμόδια ΔΟΥ, βεβαιώνεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος και εισπράττεται ως έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου.

- Ενεργοποιείται ο Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών, οι καταγγελίες για την παραβίαση των οποίων θα εξετάζονται πρωτοβάθμια από τον φορέα παροχής του συγκοινωνιακού έργου και δευτεροβάθμια από την  Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών.

Νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα του ΟΣΕ

- Προβλέπονται ρυθμίσεις για την ακίνητη περιουσίας του ΟΣΕ, καθώς εισάγεται ειδικό νομικό καθεστώς για τον χωρικό σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση των σιδηροδρομικών ακινήτων, ενώ αντιμετωπίζονται αδειοδοτικές εκκρεμότητες και γίνονται πολεοδομικές νομιμοποιήσεις. Άλλωστε, μεγάλο μέρος των υφισταμένων σιδηροδρομικών κτιρίων και εγκαταστάσεων στερείται οικοδομικής αδείας.

- Καταργείται η πρόβλεψη για μεταβίβαση ακινήτων του ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε συμφωνία με το αίτημα για την έγκριση κρατικής ενίσχυσης της  ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη διαγραφή των συσσωρευμένων χρεών της.

- Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που αποτελεί την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, θα περιέλθει εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα στο Δημόσιο και προβλέπεται ειδική ρύθμιση που θα εξαιρεί τον ΟΣΕ από την πληρωμή φόρων για αυτή την περιουσία.

- Θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την αδειοδότηση, τον σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση των σιδηροδρομικών ακινήτων της ΓΑΙΑΟΣΕ, προκειμένου να αξιοποιηθούν. Ειδικότερα, προβλέπεται η «δημιουργία ειδικού συστήματος χρήσεων γης για την κατάταξη των σιδηροδρομικών ακινήτων ανάλογα με τα βασικά τους χαρακτηριστικά και την πολεοδομική λειτουργία τους, μέσα από ειδική διοικητική διαδικασία».


- Επανασυνιστάται η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η οποία θα διερευνά κάθε σιδηροδρομικό ατύχημα και σοβαρό συμβάν, με στόχο τη διακρίβωση των αιτίων που προκάλεσε το ατύχημα ή το σοβαρό συμβάν και όχι τη διαπίστωση υπαιτιότητας και τον καταλογισμό ευθυνών ή την αναγνώριση αξιώσεων.

Και αυτό διότι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου αποδείχθηκε δυσχερής, αφού η Επιτροπή «δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο έργο της, κυρίως λόγω των δυσχερειών ανεπαρκούς στελέχωσής της και την αδυναμία λήψης αποφάσεων».

Μάλιστα, αποκαλύπτεται ότι η Κομισιόν «στο πλαίσιο προδικαστικής διερεύνησης αρχικά και προειδοποιητικής επιστολής στη συνέχεια αναφορικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας ... αμφισβήτησε τη λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια του φορέα διερεύνησης που είχε συσταθεί ως Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, λόγω της εποπτικής αρμοδιότητας του Υπουργού Υποδομών» σημειώνεται


Αχιλλέας Χεκίμογλου
ΤΟ ΒΗΜΑ

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

Πανιταλική απεργία στον κλάδο των συγκοινωνιών

Καλωσορίζουν μεν, απεργούν δε. Τα ιταλικά συνδικάτα, που την περασμένη εβδομάδα εγκωμίασαν τις εξαγγελίες του νέου Ιταλού πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι για μέτρα τόνωσης της οικονομίας, προχώρησαν χθες σε πανιταλική απεργία στον κλάδο των συγκοινωνιών. Το αίτημα ήταν η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, η οποία έχει λήξει εδώ και επτά χρόνια.

Η απεργία δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις στις μεγαλύτερες ιταλικές πόλεις, με το μετρό του Μιλάνο να παραμένει κλειστό και τα λεωφορεία να κυκλοφορούν με μειωμένα δρομολόγια. Στη Ρώμη η συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση εκτιμήθηκε ότι κυμάνθηκε γύρω στο 50%, ενώ μόλις ξεκίνησε σταμάτησαν να λειτουργούν οι κυλιόμενες σκάλες των σταθμών του μετρό.

Στην ευρύτερη περιοχή της Φλωρεντίας και της Μπολόνια, οι κάτοικοι των προαστίων δεν κατάφεραν να φθάσουν στις εργασίες τους, ενώ στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας παρέλυσε το 90% των θαλάσσιων συγκοινωνιών.

Οι υπουργοί Μεταφορών και Εργασίας της κυβέρνησης, Μαουρίτσιο Λούπι και Τζουλιάνο Πολέντι, δεσμεύθηκαν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης και την ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων. Τα ιταλικά συνδικάτα είχαν καλωσορίσει τις ανακοινώσεις της περασμένης εβδομάδας περί ενίσχυσης κατά 80 ευρώ μηνιαίως του εισοδήματος όσων μισθωτών αμείβονται με λιγότερο από 1.500 ευρώ καθαρά.

Χθες, όμως, η συνδικαλιστική ηγεσία εξέφρασε τις επιφυλάξεις της για τις, αδιευκρίνιστες ακόμη, περικοπές που συνοδεύουν τις παροχές. «Αναμφίβολα απαιτείται επανεξέταση του είδους και του ύψους των δαπανών, αλλά έχω την εντύπωση πως όσα εξαγγέλθηκαν την Τρίτη υπακούουν στην παλιά λογική των οριζόντιων περικοπών και της συμπίεσης της απασχόλησης», δήλωσε η γραμματέας του συνδικάτου Cgil Σουζάνα Καμούζο. Ο ειδικός επίτροπος αρμόδιος για την «επανεξέταση των δαπανών», Κάρλο Κοταρέλι, παρουσίασε σε γενικές γραμμές τα σχέδια περικοπών στη δημόσια διοίκηση.

Κατά τη χθεσινή ομιλία του στη Βουλή, ο Ιταλός πρωθυπουργός Ρέντσι κατέστησε σαφές ότι τις αποφάσεις για τις περικοπές θα τις λάβει ο ίδιος. «Κάνουμε μία πολιτική ανάλυση, ο επίτροπος έκανε μία μελέτη και τώρα είναι δική μας υπόθεση να καθορίσουμε πού θα γίνουν περικοπές».

Κατά τον Ρέντσι, η «μάχη εναντίον γραφειοκρατών και τεχνοκρατών» έχει και ευρωπαϊκή διάσταση. «Πρέπει να παλέψουμε ενάντια σε μια Ευρώπη που αποτελεί έκφραση γραφειοκρατών και τεχνοκρατών, και να αναστήσουμε το μακρόπνοο όραμα των ιδρυτικών κρατών–μελών», είπε ο Ιταλός πρωθυπουργός την παραμονή του ταξιδιού του στις Βρυξέλλες, όπου θα λάβει μέρος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Εμείς θα πάμε στην Ευρώπη γνωρίζοντας ότι έχουμε χίλιους περιορισμούς και δυσκολίες, αλλά και ότι αν η Ιταλία στρωθεί στη δουλειά, μπορεί να καθοδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ενωση για τα επόμενα είκοσι χρόνια, όχι μόνο για το εξάμηνο της προεδρίας. Δεν θα πάμε με το καπέλο στο χέρι, δεν θα ζητήσουμε ελεημοσύνη».

Απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι της Γερμανίας

Περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα της Γερμανίας πραγματοποιούν προειδοποιητικές απεργίες από τις αρχές της εβδομάδας διεκδικώντας αύξηση των μισθών τους, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στις υπηρεσίες ver.di.

Σήμερα, το μετρό και τα λεωφορεία δεν κυκλοφόρησαν σε κάποιες πόλεις περιλαμβανομένου του Ανόβερου (στα βόρεια), της Στουτγκάρδης (στα νοτιοδυτικά) ή της Γένα (στα κεντροανατολικά), ενώ πολλοί βρεφονηπιακοί σταθμοί και δημόσια κολυμβητήρια δεν άνοιξαν για τους πολίτες.Οι περιοχές που αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν η Βάδη- Βυρτεμβέργη (στα νοτιοδυτικά) και συγκεκριμένα η Στουτγκάρδη, η Έσση (στα δυτικά) και επίσης η Φρανκφούρτη, η Κάτω Σαξωνία (στα βόρεια) όπως και η Βαυαρία (στο νότο), το Αμβούργο (στο βορά) και το Βερολίνο, σύμφωνα με το ver.di.

«Πρόκειται για ένα ξεκάθαρο μήνυμα των εργαζομένων προς τους εργοδότες τους: τους λένε ότι περιμένουν περισσότερα από εκείνους στις διαπραγματεύσεις» δήλωσε ο πρόεδρος του συνδικάτου ver.di Φρανκ Μπσίρσκε, κι εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Ομοσπονδιακό Κράτος και οι περιφέρειες θα πρέπει να κάνουν «μια προσφορά επί της οποίας να μπορούμε να διαπραγματευθούμε».

Οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν αύριο στο Πότσνταμ (στα ανατολικά) με τη συμμετοχή του υπουργού Εσωτερικών Τόμας ντε Μεζιέρ.

Το συνδικάτο διεκδικεί για τους 2,1 εκατομμύρια εργαζομένους του μια αύξηση της τάξης των 100 ευρώ του μισθού τους, στην οποία θέλει να προσθέσει μια επιπλέον αύξηση της τάξης του 3,5%, κάτι που σύμφωνα με τους υπολογισμούς των εργοδοτών ισοδυναμεί με μια αύξηση 7%.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των διαπραγματεύσεων την προηγούμενη εβδομάδα, οι εκπρόσωποι του γερμανικού δημοσίου δεν παρουσίασαν καμία πρόταση.


ΠΗΓΗ

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Το τραμ πάει... λιμάνι να εξυπηρετήσει καλύτερα την κρουαζιέρα

Αλλάζει χάραξη ώστε να «αγκαλιάσει» το παραλιακό μέτωπο του Πειραιά.

Αλλαγές στη χάραξη της επόμενης φάσης της επέκτασης του τραμ εξετάζει η Αττικό Μετρό (ΑΜ) με στόχο το συγκοινωνιακό μέσο να «αγκαλιάσει» το παράκτιο μέτωπο του Πειραιά και να εξυπηρετήσει καλύτερα την κρουαζιέρα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», η εταιρεία μελετά αλλαγές στη χάραξη της επέκτασης του τραμ προς Φρεαττύδα και Χατζηκυριάκειο.

Συγκεκριμένα η δημόσια εταιρεία εξετάζει το τραμ να πάρει τελικά την εξής πορεία:

- Να γίνει επέκταση από την Ακτή Ποσειδώνος προς τον σταθμό των ΗΣΑΠ ούτως ώστε να συνδεθεί με τον «ηλεκτρικό» και τον υπό κατασκευή σταθμό του μετρό.

- Η νέα χάραξη να «κατεβαίνει» την Ακτή Μιαούλη και την Ακτή Ξαβερίου μέσα από το λιμάνι.

- Στη συνέχεια η νέα γραμμή να διασχίζει την πύλη Ε12 (Πύλη του Λέοντα) και να τερματίζει στη νέα προβλήτα για τα κρουαζιερόπλοια που θα κατασκευάσει ο ΟΛΠ.

- Παράλληλα να κάνει αριστερή στροφή στην οδό Μαρίας Χατζηκυριάκου και να συνεχίζει ως τη λεωφόρο Χατζηκυριάκου.

- Επειτα να συνεχίζει την πορεία της προς τις λεωφόρους Χατζηκυριάκου και Ηρώων Πολυτεχνείου ως το Δημοτικό Θέατρο, όπου θα «κουμπώνει» τόσο με το τραμ όσο και με τον υπό κατασκευή σταθμό της γραμμής 3 του μετρό.

Οπως αναφέρουν στελέχη της Αττικό Μετρό, περίπου για το μισό έργο υπάρχουν ήδη προμελέτες, ενώ εκτιμούν ότι ο προϋπολογισμός του θα φτάσει τα 70 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, όπως λένε, με το συγκεκριμένο έργο θα καταστεί αχρείαστο το monorail, την κατασκευή του οποίου έχει προωθήσει ο ΟΛΠ.

Προς Αργυρούπολη

Παράλληλα, όπως σημειώνουν πηγές της εταιρείας, το καλοκαίρι θα είναι έτοιμα τα τεύχη της δημοπράτησης της επέκτασης του τραμ προς Αργυρούπολη. Πρόκειται για μια «έξυπνη» επέκταση μήκους 1,2 χλμ. με δύο νέες στάσεις, η οποία θα διασχίζει το Ελληνικό και το αμαξοστάσιο του τραμ και θα καταλήγει στον σταθμό του μετρό Αργυρούπολη, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, όπως μεταδίδουν στελέχη της εταιρείας, γίνεται έντονη προσπάθεια προκειμένου το έργο να ενταχθεί στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στο μεταξύ, όπως υπογραμμίζουν, η παρουσία των υποδομών του τραμ στο Ελληνικό δίνει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην περίπτωση που το πρώην αεροδρόμιο ιδιωτικοποιηθεί, αφού ο ανάδοχος θα μπορεί να αναπτύξει εσωτερικά δίκτυο τροχιοδρόμων και να εξυπηρετήσει εσωτερικά τις συγκοινωνίες του πρώην αερολιμένα χρησιμοποιώντας μικρά τραμ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, το καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα βγει στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την επέκταση του τραμ στην Πανεπιστημίου, η οποία θα πεζοδρομηθεί.

Ωστόσο, όπως λένε, μόνο αν το τραμ «ανέβει» ως τον σταθμό Ανω Πατήσια των πρώην ΗΣΑΠ θα βελτιωθεί η εικόνα του κέντρου της Αθήνας, αφού θα οδηγήσει σε απόσυρση λεωφορείων και τρόλεϊ. Ετσι, σημειώνουν, χρειάζεται να ξεκινήσουν οι μελέτες για τον συγκεκριμένο άξονα των τροχιοδρόμων, μήκους 3 χλμ. Μάλιστα αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την επέκταση του τραμ επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας ως τον σταθμό του μετρό Αμπελόκηποι, η οποία θα αποσυμφορήσει το συγκοινωνιακό σύστημα του κέντρου και θα φέρει καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες.

Εργοτάξια στον Πειραιά

Στο μεταξύ, αναφερόμενα στο εν εξελίξει έργο του Πειραιά, στελέχη της Αττικό Μετρό σημειώνουν ότι η επιτυχής έκβασή του εξαρτάται ιδιαίτερα από την αστυνόμευση της πόλης, τονίζουν ότι η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν ήταν καθόλου εύκολη και επισημαίνουν ότι ο Δήμος Πειραιώς θα πρέπει να είναι έτοιμος να υποστηρίξει το έργο.

Το έργο ξεκινά έχοντας χάσει οκτώ μήνες τόσο λόγω καθυστερήσεων στις συναρμόδιες υπηρεσίες όσο και λόγω μελετητικής ωρίμανσης, αφού μελετήθηκε το 2007 και κατασκευάζεται το 2013.

Πηγές της εταιρείας εκτιμούν ότι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου θα στηθούν τουλάχιστον 4-5 εργοτάξια σε διάφορα κατασκευαστικά μέτωπα με στόχο ως τα μέσα Μαΐου να έχει δημιουργηθεί μια δυναμική στις κατασκευές. Αν δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2015. Στελέχη της Αττικό Μετρό σημειώνουν ότι είναι μάλλον βέβαιο πως θα υπάρξουν θέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ενώ υπογραμμίζουν ότι η εταιρεία θα υποστηρίξει τον Δήμο Πειραιώς σε ό,τι χρειαστεί.

Αλλάζουν όλα στις συγκοινωνίες!Σε 2 χρόνια, ζωνικό σύστημα χρεώσεων στα εισιτήρια

Του Φώτη Φωτεινού

Αλλάζουν όλα στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Σε δυο χρόνια, με την ολοκλήρωση των εργασιών για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα εφαρμοστεί ζωνικό σύστημα χρεώσεων (αναλογικές χρεώσεις) στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.

Για παράδειγμα, ο επιβάτης του Μετρό δεν θα χρειαστεί να πληρώνει 1,4 ευρώ για τη διαδρομή “Σύνταγμα” - “Ευαγγελισμός”, αλλά σαφώς χαμηλότερο κόμιστρο. Από την άλλη πλευρά, για μακρινές διαδρομές, όπως στο δίκτυο των λεωφορείων για Σαρωνίδα ή στον Προαστιακό, εκτός του αστικού κομματιού, πιθανότατα θα επέλθουν αυξήσεις.
Τα ανωτέρω θα συντελεστούν με την πλήρη λειτουργία του “Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου” του ΟΑΣΑ, το οποίο προυποθέτει την τοποθέτηση μπαρών σε μετρό, ηλεκτρικό και προαστικό (υπολογίζεται μεταξύ Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016), αλλά και τουρνικέ σε λεωφορεία και τρόλει, ενώ παρελθόν θα αποτελέσουν τα χάρτινα εισιτήρια.
Γενική περιγραφή του ΑΣΣΚ
Αντικείμενο του έργου «Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου - ΑΣΣΚ» ή πιο απλά «Ηλεκτρονικό Εισιτήριο» είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη της λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου. Το σύστημα αυτό θα καλύπτει και θα εξυπηρετεί το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, μετρό και προαστιακό σιδηρόδρομο), που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ και θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα έχει χρονική διάρκεια δώδεκα (12) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης.
Το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο θα εφαρμοσθεί πλήρως εκ του μηδενός με την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και ο υφιστάμενος σχετικός εξοπλισμός του μετρό. (κέντρο ελέγχου και αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων), που θα ενοποιηθεί με τα υποσυστήματα των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον στο Μετρό και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο θα εγκατασταθούν πύλες στα πλαίσια της μετατροπής του συστήματος σε κλειστό.
Το σύστημα θα υποκαταστήσει πλήρως τα υφιστάμενα χάρτινα μέσα κομίστρου. Θα υποστηρίζει δύο τύπους ηλεκτρονικού εισιτηρίου υπό τη μορφή ηλεκτρονικών «έξυπνων καρτών»,η επικύρωση των οποίων θα γίνεται εξ’ αποστάσεως, χωρίς ο επιβάτης να χρειάζεται να εισάγει την κάρτα του στο επικυρωτικό μηχάνημα.
Ο πρώτος τύπος ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα υποκαταστήσει τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών, και ο δεύτερος τις δεσμίδες εισιτηρίων. Η επικύρωση των καρτών θα είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση και στα δε σιδηροδρομικά μέσα (μετρό, προαστιακός), θα είναιυποχρεωτική και κατά την έξοδο του επιβάτη.
Οφέλη για τον επιβάτη
Στόχος του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου προς τον πολίτη και η βελτίωση της απόδοσης των φορέων προς όφελος των κατοίκων και επισκεπτών της Αθήνας, αλλά και του Έλληνα φορολογούμενου. Ο ΟΑΣΑ θα είναι ο επιτελικός διαχειριστής του ΑΣΣΚ, ενώ οι εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ και ο Προαστιακός θα είναι οι χρήστες του.
Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεγεί όταν ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός θα αναλάβει τη συντήρηση, καθώς και την τεχνική διαχείριση και υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης, συνεχής και απρόσκοπτη διαθεσιμότητά του αλλά και η πλήρης ασφάλεια όλων των συναλλαγών.
Το ΑΣΣΚ θα επιφέρει σημαντικές οφέλη τόσο για τον πολίτη, όσο και για τον επισκέπτη της Αττικής στην σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα των χάρτινων εισιτηρίων. Επιπρόσθετα, το ΑΣΣΚ θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων στον ΟΑΣΑ για τον ορισμό και υλοποίηση τιμολογιακών πολιτικών και νέων προϊόντων κομίστρου, καθιστώντας το πιο προσιτό, πιο φιλικό και το κυριότερο, πιο δίκαιο για τους χρήστες των ΜΜΜ. Αναλυτικότερα, για τον πολίτη θα υπάρχουν εξής οφέλη από:
  • -Τη διευκόλυνση των μετεπιβιβάσεων, καθότι δεν θα απαιτείται αγορά περισσότερου του ενός εισιτηρίου
  • -Τη μείωση του χρόνου επιβίβασης, λόγω της εξ αποστάσεως επικύρωσης, καθώς και από τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης για την αγορά εισιτηρίων ή ανανέωσης των κομίστρων απεριόριστων διαδρομών
  • -Θα υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης δικαιότερης τιμολογιακής πολιτικής και κατανομής του κόστους μετακίνησης με πιο δίκαιο τρόπο για το κοινωνικό σύνολο, ανάλογα με τη χρήση, όπως βάσει ζωνών, απόστασης, αριθμού επιβιβάσεων, εκπτώσεις μετεπιβιβάσεων κ.α. Έτσι θα δοθεί με η δυνατότητα να απαλλαχθούν κάποια βάρη από τους τακτικούς χρήστες του συστήματος, καθώς και από εκείνους που πραγματοποιούν μικρές διαδρομές.
  • -Θα υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού πρωτοποριακών προϊόντων, όπως εκπτώσεις σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς (π.χ. μουσεία, πολιτιστικά δρώμενα, αθλητικά γεγονότα κ.α.)
  • -Θα διευκολύνονται οι τουρίστες, οι περιστασιακοί χρήστες αλλά και οι ηλικιωμένοι, καθώς με το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο δε θα απαιτείται η γνώση της υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής σε λεπτομέρεια για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα μέσα μαζικής μεταφοράς
  • -Το ηλεκτρονικό εισιτήριο αναμένεται να ωθήσει και άλλους φορείς / οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των μεταφορών της Αθήνας να στραφούν προς παρόμοιες συμβατές τεχνολογίες κομίστρων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα υπεραστικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ Αττικής) και τα ταξί. Η μελλοντική ένταξη ενός ή και περισσότερων φορέων αναμένεται να επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη από την εξυπηρέτηση των χρηστών του συστήματος
  • -Η αντικατάσταση του χάρτινου εισιτηρίου και των καρτών απεριορίστων διαδρομών με ηλεκτρονικά μέσα, με τις ενδεχόμενες δυνατότητες χρήσης της κάρτας κομίστρου και για άλλες συναλλαγές θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος, ειδικά από τμήματα πληθυσμού που θεωρητικά τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν προς το παρόν χαμηλότερο βαθμό διείσδυσης. Η στροφή προς τη χρήση ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και της μείωσης των συναλλαγών με μετρητά αποτελούν προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας, καθότι συνεισφέρουν τόσο στη μείωση του κόστους συναλλαγών, αλλά και στην αντιμετώπιση της παραοικονομίας και φοροδιαφυγής.
Τα οφέλη όμως δεν αφορούν μόνον τον κάτοικο της Αθήνας και τους επισκέπτες της πόλης, αλλά και τον Έλληνα φορολογούμενο, καθότι η μείωση της εισιτηριοδιαφυγής θα μειώσει ανάλογα και τα επίπεδα επιδότησης που απαιτεί το σύστημα αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας για να λειτουργήσει.
Σημαντικά οφέλη θα έχουν και οι φορείς που εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο, από τη μείωση του άμεσου κόστους συντήρησης, καθώς και ο ΟΑΣΑ, ο οποίος θα αποκτήσει πολύ σημαντικά δεδομένα και θα μπορεί να βελτιώνει τον σχεδιασμό του ανταποκρινόμενος πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες της πόλη με επίκεντρο την ενίσχυση της ενιαιοποίησης των μέσων, τη διευκόλυνσης των μετεπιβιβάσεων και εν γένει τη βελτίωση του σχεδιασμού με άξονα την ενιαία κινητικότητα (integrated mobility) για όλους τους πολίτες.
Οι νέοι τύποι κομίστρου
Το ΑΣΣΚ θα υποστηρίζει δύο τύπους μέσου κομίστρου υπό τη μορφή ηλεκτρονικών «έξυπνων καρτών»:
(α) το «Πολλαπλό», μια έξυπνη κάρτα χωρίς επαφή (Contactless Smart Card-SC) μνήμης (χωρίς μικροεπεξεργαστή), στην οποία θα μπορούν να αποθηκεύονται χρηματική αξία (stored Value), χρόνος ή αριθμός μετακινήσεων και
(β) την «Κάρτα», μια έξυπνη κάρτα χωρίς επαφή (Contactless Smart Card-SC) με μικροεπεξεργαστή, η οποία θα υλοποιεί διάφορα προϊόντα κομίστρου, για παράδειγμα, προϊόντα απεριορίστων διαδρομών, μεγάλης διάρκειας ή μεγάλης αποθηκευμένης αξίας. Στις «έξυπνες κάρτες» θα αποθηκεύονται όσα δεδομένα του κομίστρου και της χρήσης του απαιτούνται για την εφαρμογή των προϊόντων κομίστρου.
Η επικύρωση των «έξυπνων καρτών» θα είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση, ανεξάρτητα τύπου ή προϊόντος. Οι επιβάτες θα επικυρώνουν την κάρτα τους με τη χρήση τερματικής συσκευής που θα είναι εγκατεστημένη εντός του οχήματος στην περίπτωση των οδικών μέσων (λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ) ενώ στην περίπτωση των σιδηροδρομικών μέσων (μετρό, αστικός και προαστιακός σιδηρόδρομος) η επικύρωση θα γίνεται στις πύλες εισόδου και εξόδου. Επισημαίνεται ότι η επικύρωση θα είναι υποχρεωτική και κατά την έξοδο. Στην περίπτωση ελέγχου κομίστρου, ο επιβάτης θα επιδεικνύει την έξυπνη κάρτα που έχει επικυρώσει κατά την είσοδό του στο όχημα ή στο σταθμό. Ο έλεγχος θα γίνεται με τη χρήση ειδικής φορητής συσκευής ελέγχου έξυπνων καρτών.
Τα δύο αυτά μέσα δεν διαφέρουν ως προς τα προϊόντα κομίστρου που θα μπορούν να υλοποιήσουν και θα είναι κατά κανόνα επαναχρησιμοποιήσιμα δια της επαναφόρτισής τους. Επομένως και με τα δύο μπορούν να υλοποιηθούν προϊόντα χρονικής διάρκειας (π.χ. εβδομαδιαίο ή μηνιαίο), αριθμού μετακινήσεων (π.χ. εισιτήριο 10 μετακινήσεων) ή αποθήκευσης ενός χρηματικού ποσού (π.χ. 50€, “pay as you go”). Στην αρχική έκδοση των «Καρτών», κατά την έναρξη του έργου, οι ενδιαφερόμενοι επιβάτες θα υποβάλλουν αιτήσεις για όσες κάρτες θα είναι προσωποποιημένες. Η αρχική έκδοση «Κάρτας», η έκδοση «Πολλαπλού» και η επαναφόρτιση αυτών θα γίνονται σε διάφορα σημεία πώλησης, ενώ ο επιβάτης θα έχει και εναλλακτικές επιλογές για τον τρόπο πληρωμής. 

Έρευνα... ικανοποίησης επιβατών από τον ΟΑΣΑ....

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών έρευνας ικανοποίησης επιβατών προϋπολογισμού αξίας 45.000 ευρώ....
Μειώθηκαν κατά 6,7% οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία το 2013

Κατά 6,7% μειώθηκε ο αριθμός των μόνιμα ή παροδικά απασχολουμένων στην ελληνική μεταποιητική βιομηχανία το 2013. Οι θέσεις εργασίας στον τομέα το περασμένο έτος μειώθηκαν κατά 24.100 περίπου, καθώς χάνονταν ημερησίως, κατά μέσον όρο, 66 θέσεις.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στη μεταποιητική βιομηχανία εκτιμάται ότι περιορίστηκαν σε περίπου 336.350, έναντι περίπου 360.450 που ήταν το 2012.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη του αριθμού των θέσεων εργασίας στον τομέα ανά τρίμηνο στη διάρκεια του 2013 έχει ως εξής:
- Το πρώτο τρίμηνο ήταν 339.400, έναντι 375.600 το ίδιο τρίμηνο του 2012.
- Το δεύτερο τρίμηνο ήταν 338.000, έναντι 359.500 το ίδιο τρίμηνο του 2012.
- Το τρίτο τρίμηνο ήταν 336.100, έναντι 356.900 το ίδιο τρίμηνο του 2012.
- Το τέταρτο τρίμηνο ήταν 331.900, έναντι 349.800 το ίδιο τρίμηνο του 2012.

Υπενθυμίζεται ότι οι απασχολούμενοι στη μεταποίηση ήταν, κατά μέσον όρο, 416.200 άτομα το 2011, 469.750 άτομα το 2010, 513.375 άτομα το 2009, 538.925 άτομα το 2008, ενώ το 2007 είχαν ανέλθει σε 560.550 άτομα.

Σε σύγκριση με το 2007 οι θέσεις εργασίας στον τομέα μειώθηκαν κατά 224.200 ή κατά 40%.


ΠΗΓΗ

Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

Στην κοινοπραξία Τέρνα Ενεργειακή - LG CNS το αυτόματο κόμιστρο του ΟΑΣΑ

Η κοινοπραξία Τέρνα Ενεργειακή - LG CNS ανακηρύχθηκε, από το διοικητικό συμβούλιο ΟΑΣΑ, ανάδοχος του «Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου», που θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Δεύτερος ανάδοχος ανακηρύχτηκε η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ - ΑΤΕΣΕ και τρίτος η κοινοπραξία Intrasoft - Ιντρακόμ.
Το έργο θα παραδίδεται σταδιακά το 2014-15
Στο πλαίσιο του έργου, ύψους περί τα 94 εκατ., ο ανάδοχος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση (50% ιδιωτικά κεφάλαια, 50% πόροι ΕΣΠΑ), μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου για 12 έτη, ενώ θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το ελληνικό δημόσιο δεν αγοράζει μια προμήθεια, αλλά μια υπηρεσία, ενώ στο τέλος της 12ετούς διάρκειας της σύμβασης το σύστημα θα μείνει στην κυριότητα του ΟΑΣΑ.

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου προβλέπεται να είναι σημαντικά, τόσο για το επιβατικό κοινό, όσο και για τον ΟΑΣΑ. Οι επιβάτες θα ωφεληθούν με τις δικαιότερες χρεώσεις, ανάλογα με τις αποστάσεις που θα διανύουν, την εξασφάλισή τους σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των καρτών, την ευκολία στην αγορά εισιτηρίων και φόρτιση καρτών σε πολλά σημεία πώλησης, καθώς και τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος για τον ΟΑΣΑ θα προκύψουν από το δραστικό περιορισμό της λαθρεπιβίβασης, καθώς θα τοποθετηθούν μπάρες στο μετρό.  
Επίσης, οφέλη θα προκύψουν από τον καλύτερο σχεδιασμό του μεταφορικού έργου, το βελτιωμένο έλεγχο των χρηματοοικονομικών του μεγεθών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ευέλικτων και ελκυστικών τιμολογιακών πολιτικών, καθώς και την ορθολογικότερη κατανομή των εσόδων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, ανάλογα με το μεταφορικό έργο που έχουν προσφέρει. Το έργο προβλέπεται να παραδίδεται σταδιακά κατά την περίοδο 2014-2015.
Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά έργο στον τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις μεταφορές, καθώς ολοκληρώθηκε και η επιλογή αναδόχου στο έργο ΣΔΙΤ για την υλοποίηση συστήματος τηλεματικής για την πληροφόρηση των επιβατών και τη διαχείριση του στόλου λεωφορείων και τρόλεϊ.
Τα δύο αυτά έργα (ηλεκτρονικό εισιτήριο και τηλεματική) αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη δημιουργία ενός πρότυπου συστήματος αστικών συγκοινωνιών, που θα συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας του επιβατικού κοινού και στην αναβάθμιση του επιπέδου συντονισμού και παραγωγικότητας του συγκοινωνιακού έργου. Παράλληλα, εγκαινιάζουν μια νέα γενιά έργων ΣΔΙΤ στον τομέα ΤΠΕ, στο πλαίσιο των οποίων αξιοποιούνται πλέον και κοινοτικοί πόροι σε συνδυασμό με ιδιωτικά κεφάλαια.