Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Το μαχαίρι στις αποδοχές Μετρό - Τραμ - ΗΣΑΠ έφερε κέρδη

Λειτουργικά κέρδη ύψους 5 εκατ. παρουσίασε, στο 11μηνο του 2013, η ΣΤΑΣΥ (Μετρό, Τραμ, ΗΣΑΠ), απόρροια της περαιτέρω μείωσης των δαπανών μισθοδοσίας (-31% οι υπερωρίες), αλλά και της εντατικοποίησης των ελέγχων κατά των λαθρεπιβατών (+22,94% τα πρόστιμα).
Οπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, το ίδιο χρονικό διάστημα πέρσι η ΣΤΑΣΥ είχε παρουσιάσει λειτουργικές ζημιές 18 εκατ., ενώ άξιο αναφοράς είναι ότι ο αρχικός προϋπολογισμός, που είχε εγκριθεί το 2012, έκανε αναφορά, για τη χρήση του 2013, περί λειτουργικού ελλείμματος 19 εκατ.
«Με την επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας, το 2013, η εταιρεία δεν θα χρειαστεί κρατική επιδότηση, δηλαδή δεν θα επιβαρύνει ούτε κατά ένα ευρώ τον Ελληνα φορολογούμενο, εξέλιξη που την καθιστά μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές εταιρείες αστικού σιδηροδρόμου που δεν παράγουν λειτουργικό έλλειμμα», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος Νίκος Παπαθανάσης.
Οπως υπογραμμίζει η ΣΤΑΣΥ, στο πλαίσιο της μείωσης δαπανών πραγματοποιήθηκε εξορθολογισμός των δευτερευουσών απολαβών, όπως μείωση των υπερωριών κατά 31%, αλλά και αναδιοργάνωση του συστήματος προμηθειών, με τη χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και την ενοποίηση των διαδικασιών για την ενιαία αντιμετώπιση των αγορών-διαγωνισμών των τριών «παλαιών» φορέων.
Αντίστοιχα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 110 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά λειτουργικά έσοδα στα 115 εκατ. (χωρίς την κρατική επιχορήγηση), με αποτέλεσμα η ΣΤΑΣΥ να παρουσιάζει λειτουργική κερδοφορία, για το 11μηνο, ύψους 5 εκατ.
«Βάσει των σημερινών συνθηκών, η ΣΤΑΣΥ εκτιμά ότι για την περίοδο 2014-2016 δεν θα επιβαρύνει καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό με επιχορήγηση. Για τα έτη 2014, 2015 και 2016, το οικονομικό αποτέλεσμα, χωρίς καμία ανάγκη για κρατική επιχορήγηση, εκτιμάται να ανέλθει στα 6 εκατ. ευρώ, 8 εκατ. ευρώ και 10 εκατ. ευρώ αντίστοιχα».
Σε επιχειρησιακό επίπεδο και όσον αφορά την εισιτηριοδιαφυγή, κατά τη διάρκεια του 2013 η εταιρεία προχώρησε σε δραστικά μέτρα για τη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής.
Συγκριτικά, κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2013, σε σχέση με 2012, τα επιβληθέντα πρόστιμα αυξήθηκαν από 34.732 σε 42.699 (ήτοι αύξηση 22,94%), ενώ αντίστοιχα η αξία των προστίμων από 2.743.298 ευρώ το 2012 αυξήθηκε σε 3.201.243 ευρώ το 2013 (ήτοι αύξηση 16,69%). Οι εισπράξεις των προστίμων αυτών αντιστοιχούν σε 884.039,90 ευρώ το πρώτο εννιάμηνο του 2012 και σε 1.159.805,27 ευρώ το πρώτο εννιάμηνο του 2013 (ήτοι αύξηση 31%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου